dr. Ibrahim Cero - nosilac liste SBiH Zenica

Ibrahim

 Doktor Cero Ibrahim bit će nosilac liste Stranke za BiH Zenica na predstojećim lokalnim izborima 2016. godine.

Dr. Cero Ibrahim rođen je 1957. godine u Gornjem Vakufu. Osnovnu školu je završio u Vitezu, a gimnaziju u Travniku. 1975. godine upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu na kojem je diplomirao 1980. godine.

Iste godine počinje raditi kao ljekar u Domu zdravlja u Zenici. Nakon osam godina rada, tačnije 1988. godine, završava specijalizaciju iz opšte hirurgije u Sarajevu.

Danas je Dr. Cero zaposlen na hirurškom odjelu Kantonalne bolnice u Zenici. Dugi niz godina je obnašao poslove Načelnika službe za hirurške bolesti, a potom je obavljao poslove v.d. Direktora KBZ.

U svojoj bogatoj profesionalnoj karijeri, ali i kao čovjek, humanitarac dao je svoj doprinos i vodio je mnogobrojne aktivnosti u profesiji ali i izvan nje.

 

Nabrojat ćemo samo neke:


-Počasni je građanin grada Viteza


-Nosilac plakete grada Goražda za zasluge u odbrani okupiranog grada 1992. godine


-Bivši član Rijaseta Islamske Zajednice u BiH


-Član evropskog udruženja laparaskopske hirurgije


-Bivši član uprave N.K.Čelik

 

priznanj